Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin ilerlemesindeki en önemli unsurlardan birisi ise çalışanlarımızın motivasyonudur çünkü ürünlerimizin ve hizmetlerimizin hayata geçirilmesi için iwis’in çalışanlarına gereksinimi vardır. Karşılıklı saygı içeren bir çevre yaratmaya ve bunun iki taraflı işbirliği ve güveni sağlamak açısından samimi ve açık diyaloğa girmenin bir hazırlığı olduğuna inanmaktayız.

Bu değerler sadece şirket kültürümüzün temellerini oluşturmakla kalmayıp, misyon ifademizin tümünün bütünleşik bir parçasıdır aynı zamanda. İwis’in diğer önemli faktörlerini sayacak olursak; daha fazla nitelik, işyeri sağlık ve güvenliği, sağlık yönetimi ve iş-sosyal yaşam dengesi başlıca unsurlardır çünkü çalışanlarımız mutlu olduğu sürece önemli yeniliklere imza atabilir ve uzun soluklu geleceğimizi garanti altıına alabiliriz.

„Zincirimizdeki en güçlü halka: çalışanlarımız.“

Üst düzeyde performans tutkusu: Bütüncül bir kavram

Rekabet avantajımızın temel taşı çalışanlarımızdır. Başarımızdaki belirleyici faktör çalışanlarımızın güçleri olup, bu yüzden Onları desteklemek ve geliştirmek ana öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bunu yaparken ise yenilikçi ürün ve hizmetlerimizi geliştirirken gösterdiğimiz titizliğin aynısını göstermekteyiz. Bu yüzdendir ki, dünyanın her bir köşesinde ve şirketin her bir basamağındaki insanların gelişimine yatırım yapmaktayız.

Mesleki gelişim

Kıdemli ortağımızın yaşam boyu öğrenme ilkesine olan sıkı inancı Onun “Gerhard Winklhofer Bildungswerk (GWB) Eğitim Merkezi”ni kurması için ilham kaynağı olmuştur. Burada adı geçen yaşam boyu öğrenme ilkesi sadece dillere pelesenk olmuş bir ifadeden çok daha fazlasıdır – mesleki bir gerekliliktir. Gerhard Winklhofer Bildungswerk (GWB), tüm iwis  kavramlarını, eğitim faaliyetlerini ve destek programlarını içinde barındırdığı için yaşam boyu öğrenme felsefesine çok yakın bir hizadadır. GWB çalışanlarımız için birçok seminer, çalıştay ve faaliyet sunar. Ana odak noktası ise teknoloji, teknik uzmanlık ve liderlik becerileridir.

 

Endüstriyel sağlık ve güvenlik

Biz iwis’de sağlık ve güvenlik konusuna bütüncül bir yaklaşım sergileriz. Şirketin bütün bölümleri kendileri için görevlendirilmiş güvenlik sorumluları ile birlikte çalışmak vasıtasıyla çalışanların güvenliğini sağlarlar.

 İstatistikler bu yakın işbirliğinin faydalarını net bir şekilde ortaya koymaktadır: iwis’deki endüstriyel kaza oranları ilgili endüstrinin ortalama kaza oranlarından her yıl daha düşük seviyeye inmektedir.

Ancak yine de, her bir kaza bizim için çok fazladır! iwis kendisine hırslı bir hedef koyarak uzun vadede kaza oranlarını düşük tutmayı amaç edinmiştir.

iwis Family Hiking Day 2017
iwis Family Hiking Day 2017

Sağlık yönetimi

Sağlık yönetimimiz sistematik, bütüncül bir süreç olup şirketimizdeki tüm basamakları kucaklamaktadır – üst yönetimden her bir çalışana kadar. Sağlık yönetimimizin kuvvetli bir şekilde odaklandığı noktalar çalışanlarımızın sağlığını aktif bir şekilde yükseltmek, Onların sağlık konularındaki farkındalığını artırmak ve risk faktörleri hakkında Onlara çağdaş bilgileri vermektir.

Diğer önemli anahtar unsurlar:

  • Sağlıklarını desteklemek ve birincil derecede önleyici önlemler almak, egzersiz ve stres yönetimi, bağırsak kanseri taraması gibi.
  • Düzenli sağlık günleri tertiplemek
  • Şirket yemekhanesinde sağlıklı gıda servis etmek
  • Fitnes programları, faaliyet günleri ve doğa yürüyüşleri organizasyonu
  • Mesleki sağlık taraması ve desteği
  • İşe geri dönüş yönetimi (ciddi bir rahatsızlık sonrası)
  • Sosyal danışmanlık hizmeti
  • Gereksinimi olan çalışanlar için Johannes Winklhofer Stiftung Vakfı

İş ve sosyal yaşam dengesi

Çalışanlarımızın özel yaşamlarına ilişkin hedefleri ile iş yaşamına ait gereksinimlerini yaşamının her safhasında bağdaştırmalarını sağlamak istiyoruz.

Bunu yaparken sadece esnek çalışma saatleri modellerini sunmanın yanı sıra aynı zamanda şirket emeklilik planlarında çeşitlilik, şirket içi ana okulu ve kreş, sosyal danışmanlık hizmeti, muhtelif indirimler ve daha bir çok faydayı da çalışanlarımıza sağlamaktayız.

Kariyer ve aile kavramlarının bağdaşmasının sağlanması, onlarca yıldan beridir iwis kurumunun ve onun personel politikasının bütüncül bir parçasıdır.

Samimi, açık diyalog

iwis, kendini işine adamış ve memnun çalışanları olmasını arzu etmektedir. Açık iletişim kültürünü desteklemek açısından iwis düzenli olarak çalışan memnuniyet anketleri gerçekleştirmekte üst yöneticiler ile geri bildirimleri bir forum çerçevesinde tartışmaktadır.

Yeni fikirler yönetimi, çalışanların önermelerini cesaretlendirmek amaçlı olarak uygulamaya alınmış ve kurumsal karakterimizin sağlam bir özelliği haline gelmiştir. Çalışanlarımızın günlük bazda yaptığı işler için önerdiği geliştirmeler ya da hizmetler ve süreçlerde iyileştirmeler bu yönetim sayesinde yüreklendirilmiştir. Harmonize, benzersiz prensipler ve çerçeve şartlar bağlamında koordine ve kontrol edilmekte ve tüm ilerlemeler dökümante edilmektedir.

Şirket Yapısı

Şirket Yapısı

Küresel Başarı

Son teknoloji teknik ürünler ve hizmetler alanında bir tedarikçi olarak iwis dünya çapında bir prestije sahiptir. Grubun kurumsal kültürü, bir aile şirketindeki sağlam değerler ve geleneklere dayanmaktadır. iwis, merkezi olmayan organizasyonel bir yapıya sahip olup, 4 otonom faaliyet alanında hizmet vermektedir. Daha fazlası için...

Kurumsal Kültür

Kurumsal Kültür

Biz ileriye doğru hareket edenlerdeniz

Şirketimizin misyonu; bizi harekete geçiren, bulunduğumuz yerde olmamızı sağlayan ve bizim için önemli olanları belirler: eylemlerimizde belirleyici unsurlar olan motivasyon, hedeflerimiz ve prensiplerimizdir. Daha fazlası için...

Uyumluluk

Uyumluluk

Sorumlulukla birlikte büyüme

Başarımız uzun vadeli olarak tasarlanmıştır ve kurumsal misyon beyanımız her yerde geçerlidir. Bu nedenle iş ortaklarımızla ve şirket içi ilişkilerimizde güvenilir, dürüst ve adil davranıyoruz. Her zaman net yapılar, sorumluluklar ve yönergelerle. Daha fazlası için...

İletişim

Bir ürün ya da hizmet hakkında bir sorunuz mu var ya da genel olarak hakkımızda daha fazla bilgi mi almak istiyorsunuz?
Aşağıdaki iletişim detaylarımızdan bize ulaşabilir veya iletişim formunu doldurabilirsiniz.

Geri Arayınız

Beni geri aramanızı rica ediyorum.